Feedback

Vanuit het EVZ bieden wij aan om vrijblijvende feedback op de opgestelde portefeuilleroutekaart te geven. Het EVZ zal feedback geven op o.a. het aangehouden format op basis van de handleiding, de volledigheid van de routekaart alsmede de maatregelen en de concreetheid daarvan. Deze feedback is vrijblijvend van aard, je bent dus niet verplicht dit over te nemen. Wij hopen met deze service vanuit het EVZ optimaal te ondersteunen bij het tot stand komen van de portefeuilleroutekaarten.

Voor de cure: aan te leveren via portefeuilleroutekaart@nvz-ziekenhuizen.nl

Voor de care: aan te leveren via info@milieuplatformzorg.nl