agenda

Komende bijeenkomsten

Vragenuur CO2-reductietool en portefeuilleroutekaart care

De volgende bijeenkomsten zijn:

22 december 2020 om 10:00 - aanmelden kan via https://forms.gle/RXdjvmBbKHnwK46W7

5 januari 2021 om 10:00 - aanmelden kan via https://forms.gle/t6ZDftm5ZJgvrdC19

20 januari 2021 om 10:00 - aanmelden kan via https://forms.gle/zxD9EDmf3E9apoZy9

Het vragenuur portefeuilleroutekaart care van het EVZ: Een serie interactieve bijeenkomsten waarbij je vragen kunt stellen over het werk aan portefeuilleroutekaarten en de CO2-reductietool in de care. Het doel is om van elkaar te leren én verder te komen met de portefeuilleroutekaart.

Het vragenuur wordt regelmatig georganiseerd. Kijk hiervoor op de website van het EVZ.

4 maart 2021 - congres Duurzaam inkopen in de zorg

Op 4 maart 2021 organiseren Intrakoop, Nevi, Milieuplatform Zorg, MVO Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijk congres over duurzaam inkopen in de zorg. Het belooft een interessante dag te worden met inspirerende sprekers.

Geweest

25 november 2020 10:00-11:00 - Vragenuur CO2-reductietool en portefeuilleroutekaart care

Het vragenuur portefeuilleroutekaart care van het EVZ: Een serie interactieve bijeenkomsten waarbij je vragen kunt stellen over het werk aan portefeuilleroutekaarten en de CO2-reductietool in de care. Het doel is om van elkaar te leren én verder te komen met de portefeuilleroutekaart.

Het vragenuur wordt regelmatig georganiseerd. Kijk hiervoor op de website van het EVZ.

8 december 2020 10:00-11:00 - Vragenuur CO2-reductietool en portefeuilleroutekaart care

Het vragenuur portefeuilleroutekaart care van het EVZ: Een serie interactieve bijeenkomsten waarbij je vragen kunt stellen over het werk aan portefeuilleroutekaarten en de CO2-reductietool in de care. Het doel is om van elkaar te leren én verder te komen met de portefeuilleroutekaart.

Het vragenuur wordt regelmatig georganiseerd. Kijk hiervoor op de website van het EVZ.

11 november 2020 - Vragenuur CO2-reductietool en portefeuilleroutekaart care

Het EVZ start met het ‘vragenuurtje’ voor de routekaart in de care. Dit zijn korte interactieve sessies waarbij je vragen kunt stellen over het werken met routekaarten in de care en over de CO2-reductietool. Het doel is om van elkaar te leren én verder te komen met de portefeuilleroutekaart. Begin je net met de routekaart, dan is dit een uitstekende introductie.

De agenda is eenvoudig; We starten met een korte introductie en een tour door de CO2-reductietool en de portefeuilleroutekaart. Daarna is er ruimte voor het stellen van vragen.

Het vragenuurtje wordt elke maand georganiseerd.

Vijfde platform duurzaamheid in teken van kennisdeling

Op 13 oktober 2020 organiseerde de VGN de vijfde bijeenkomst van het platform duurzaamheid. Het was een Webinar, met ruim 40 deelnemers. De VGN besprak de aanpak vanuit de brancheorganisatie. ASVZ besprak hoe je met een goed energiemanagement grote voordelen van bij verduurzaming kunt behalen. Het bureau ‘Onze zorg is opgewekt’ gaf een inspirerend verhaal over verlaging van de exploitatielasten in combinatie met CO2-reductie, over bewustwording van gedrag en hoe dat kan helpen bij verduurzamen. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg besprak hoe het zorgorganisaties kan helpen bij verduurzaming en bij het werken met de portefeuilleroutekaart.

1 oktober 2020 - Online congres duurzame zorg 'wat doe jij?'

Hoe vergroen je een zorgorganisatie? Wat zijn alternatieven voor de dagelijkse kilo’s afval? Hoe ga je verspilling van medicijnen tegen en wat draagt een duurzame en gezonde omgeving bij aan het herstel en de gezondheid van cliënten?

Over al deze vragen gaat het online congres Duurzame Zorg op 1 oktober 2020

De zorg kan en moet duurzamer. Om dat voor elkaar te krijgen, draagt iedereen bij; van bestuurder tot zorgprofessional en van facilitair manager tot inkoper, farmaceut en vastgoedmedewerker.

Iedereen doet wat. Wat doe jij?

Het congres is zo ingericht dat je op elk moment kunt in- en uitstappen. Je bent flexibel om deel te nemen aan de sessies die jou het meest interesseren. Op deze website is te zien hoe dit wordt vormgegeven. Meld je aan en stuur de uitnodiging naar je collega’s.

10 september 2020 - Versterken en Verduurzamen van zorgvastgoed; een logische keuze

Op 10 september kwamen in BuildinG (Groningen) zorgorganisaties, bouwers, gemeenten bij elkaar voor een coronaproof bijeenkomst over de verduurzaming van het zorgvastgoed. Meer dan 40 locaties moeten vanwege de dreiging van aardbevingen versterkt worden. En juist dan, kun je ook maatregelen ter verduurzaming meenemen.

Het initiatief voor de bijeenkomst werd genomen door de Nationaal Coordinator Groningen die alle betrokken partijen uit het zogenaamde Groninger Zorgakkoord had uitgenodigd om de meekoppelkansen vanuit het oogpunt verduurzaming in kaart te brengen. Want er ligt voor de zorgsector nogal een ambitie; 49% directe CO2 emissie reductie in 2030 en 95% in 2050.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), één van de kennis-en innovatieplatformen die voortkomt uit het Klimaatakkoord, nam de aanwezigen mee in de ambities, aanpak en tijdslijnen van de verduurzamingsoperatie.

Via een heldere uiteenzetting werden de verschillende kaders voor verduurzaming en de invloed van het klimaatakkkoord voor de zorgsector uiteengezet; de voor de sector geldende afspraak voor ‘vrijwillige verduurzaming’ op een natuurlijk moment kan in Groningen worden gekoppeld met de verstevigingsoperatie. Met behulp van een portefeuilleroutekaart kunnen zorginstellingen bepalen welke maatregelen zij in welk pand wensen te nemen en wat de verwachtte kosten en baten zijn, zowel in euro’s als in reductie van CO2 en energie. Het EVZ gaf voorlichting over de manier waarop een portefeuilleroutekaart gemaakt kan worden.

Tegelijkertijd zijn zorginstellingen onderdeel van hun omgeving; waarin gemeenten ook plannen maken zoals de Transitievisie Warmte en Wijkgerichte Aanpak. Zorginstellingen kunnen, met hun energievraag en -systemen, een rol kunnen spelen bij het haalbaar maken van duurzame alternatieven. Afstemming tussen gemeenten en de zorginstelling is cruciaal, zowel in ambitie, als in tijdlijnen. Ook hier gaf het EVZ een helder advies; ga met elkaar in gesprek.

4 november 2020 - WELK ZORGVASTGOED IS ER OVER 5 JAAR NODIG?

Deze middag in Breukelen is een ontmoetingsplatform voor zorgaanbieders, -huisvesters, gemeenten en investeerders. Waarbij informatie gedeeld wordt over welke ontwikkelingen zorgorganisaties en beleggers de komende jaren kunnen verwachten en Waar de kansen liggen.

Het expertisecentrum verduurzaming zorg zal hierbij aanwezig zijn met een stand.

6 maart 2020 - Soesterberg

Op vrijdag 6 maart organiseren TNO en Milieuplatform Zorg samen een bijeenkomst voor adviseurs die werkzaam zijn in de zorg. Deze bijeenkomst zal gaan over het verduurzamen van de zorg, de routekaart voor CO2-reductie en het bespreken van de beschikbare tools.

Adviseurs uit zowel de cure als de care zijn welkom om aan te sluiten.

Er zijn 25 plaatsen beschikbaar, bij hoge interesse zal er eventueel een tweede bijeenkomst georganiseerd worden.


21 januari 2020 - Utrecht

Routekaart CO2-reductie care in samenwerking met MPZ, VGN, Actiz en GGZ-nl

Vanwege de grote interesse wordt nogmaals een bijeenkomst voor zorginstellingen georganiseerd. Hierbij geven we praktisch advies over de handleiding en tool van de Routekaart voor CO2 Reductie. We gaan in op de noodzaak van een individuele routekaart en het doel van 50% CO2-emissiereductie in 2030 en nagenoeg 100% in 2050.

Voor het verslag van de routekaartbijeenkomsten care, klik hier.


10 december 2019 - Nieuwegein

Routekaart CO2-reductie cure in samenwerking met MPZ en NVZ

Op de bijeenkomst geven we praktisch advies over de Routekaart voor CO2 Reductie, specifiek voor cure. We gaan in op de noodzaak van een individuele routekaart en het doel van 50% CO2-emissiereductie in 2030 en nagenoeg 100% in 2050.

Voor het verslag van deze bijeenkomst, klik hier.


25 november 2019 - Zwolle

Routekaart CO2-reductie care in samenwerking met MPZ, VGN, Actiz en GGZ-nl

Op de bijeenkomst geven we praktisch advies over de handleiding en tool van de Routekaart voor CO2 Reductie. We gaan in op de noodzaak van een individuele routekaart en het doel van 50% CO2-emissiereductie in 2030 en nagenoeg 100% in 2050.

Voor het verslag van de routekaartbijeenkomsten care, klik hier.


22 november 2019

Op verzoek van UNICA heeft het expertisecentrum verduurzaming zorg tijdens een Masterclass voor de UNICA-bedrijven een presentatie verzorgd over de sectorale routekaarten en hoe op basis hiervan en de handleidingen gekomen kan worden tot portefeuilleroutekaarten. Naast het proces is ook een discussie gevoerd over de verduurzamingskaarten, de behoefte aan tools die is geconstateerd en technische mogelijkheden.


14 november 2019

Het UMCG werkt aan de routekaarten om de CO2-emissie te reduceren. Hierbij wordt het UMCG ondersteund door BlueTerra. Het expertisecentrum verduurzaming zorg heeft tijdens een door het UMCG/BlueTerra georganiseerde interne workshop aangegeven hoe vanuit de sectorale routekaarten en de handleiding gekomen kan worden tot een portefeuilleroutekaart. Tevens is door TNO een sessie geleid om voor één specifiek gebouw van het UMCG te komen tot een aantal verschillende opties om dit te verduurzamen.


13 november 2019 - Zeist

Routekaart CO2-reductie care in samenwerking met MPZ, VGN, Actiz en GGZ-nl

Op de bijeenkomst geven we praktisch advies over de handleiding en tool van de Routekaart voor CO2 Reductie. We gaan in op de noodzaak van een individuele routekaart en het doel van 50% CO2-emissiereductie in 2030 en nagenoeg 100% in 2050.

Voor het verslag van de routekaartbijeenkomsten care, klik hier.


6 november 2019 - Sterksel

Routekaart CO2-reductie care in samenwerking met MPZ, VGN, Actiz en GGZ-nl

Op de bijeenkomst geven we praktisch advies over de handleiding en tool van de Routekaart voor CO2 Reductie. We gaan in op de noodzaak van een individuele routekaart en het doel van 50% CO2-emissiereductie in 2030 en nagenoeg 100% in 2050.

Voor het verslag van de routekaartbijeenkomsten care, klik hier.


10 oktober 2019 - Zwolle

Congres Duurzame Zorg

In het kader van de Green Deal zorg 2.0; Duurzame zorg voor een gezonde toekomst is dit congres georganiseerd door VWS. Zie voor het programma en verdere informatie https://www.aanmelder.nl/congresduurzamezorg. TNO, Stimular en MPZ waren hierbij aanwezig, spraken in verschillende sessies, en vulden een marktstand gedurende de dag met informatie over het expertisecentrum verduurzaming zorg.