Over het KIP

Over het KIP

Over het Kennis- en Innovatieplatform

Het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het platform komt voort uit afspraken uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het verduurzamen van gebouwen ondersteunen.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), Kenniscentrum Sport, Ruimte-OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO werken samen binnen het platform. Zij willen gezamenlijk kennis over bewezen maatregelen vergroten en onzekerheden over verduurzamen wegnemen. De betrokken kennisinstellingen zullen bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden delen en vragen beantwoorden. Het kennisnetwerk bevordert ook de ontwikkeling van nieuwe technologie├źn.

Naast gemeenschappelijke onderwerpen heeft iedere sector te maken met specifieke vragen. Een gebouweigenaar of bestuurder van een zorginstelling heeft bijvoorbeeld andere uitdagingen dan een bestuurder van een sportclub. Maar juist door ervaringen uit te wisselen en samen te werken kunnen de sectoren hun uitdagingen beter oppakken.

Links: