Het klimaatakkoord


Het klimaatakkoord

Het expertisecentrum werkt als onderdeel van het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed aan de doelstellingen van het klimaatakkoord; 49% CO2-emissiereductie in 2030 en 95% in 2050.

Meer informatie over het klimaatakkoord? Zie de website.