Green deals zorg

Green Deal zorg

De eerste Green Deal Zorg liep van 2015 tot en met 2018 met als doel om zorgaanbieders aan te sporen om te werken aan systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ruim 150 partijen sloten zich hierbij aan.

Green Deal Zorg 2.0

Eind 2018 ondertekenden 132 partijen de 2e green deal; "Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst". In 2019 hebben tientallen nieuwe organisaties zich hierbij aangesloten en werken samen met brancheorganisaties, zorgverenigingen en VWS samen aan de ambitie voor onder andere 49% CO2-reductie in 2030 en een circulaire bedrijfsvoering.

Meer lezen? Zie ook https://milieuplatformzorg.nl/green-deal/