Wie zijn wij?

Lees hier over het expertisecentrum verduurzaming zorg dat uitvoering geeft aan de sector zorg van het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed, waarmee wordt gewerkt aan het bereiken van de doelen uit het klimaatakkoord en vervolg wordt gegeven aan de resultaten en lopende acites in de Green Deals Zorg. Onder branches staan branchepartijen en partners die het expertisecentrum ondersteunen.