Sectorale routekaarten

De sectorale routekaarten beschrijven de aanpak van de sectoren om in 2030 tot 49% en in 2050 tot 95% CO2-emissiereductie te komen. Het expertisecentrum verduurzaming zorg presenteert op deze website de sectorale routekaarten van de cure en de care.