Cure

Concepthandleiding voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor de cure. Deze handleiding wordt momenteel gevalideerd op basis van een pilot met ca. 5 ziekenhuizen. Naar verwachting wordt de handleiding begin 2020 definitief. De handleiding kan op onderdelen dus nog worden verduidelijkt of aangescherpt op basis van de ervaringen van de pilot. Deze conceptversie kan echter al wel worden gebruikt bij het opstellen van een portefeuilleroutekaart.

Doc1963 V4 concept.pdf