Routekaart zorg

In het kader van het Klimaatakkoord zijn sectorale routekaarten opgesteld voor de sectoren in het maatschappelijk vastgoed. Als volgende stap gaat het maatschappelijk vastgoed aan de slag met de portefeuilleroutekaarten. Deze routekaarten stippelen het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Op de site vind je de sectorale routekaarten terug van de cure en de care. Deze worden begeleid door de respectievelijke handleidingen (cure en care). Er is voor de care een tool beschikbaar voor het opstellen van een routekaart. Onder pilots staan resultaten van het opstellen van routekaarten met het doel om de materialen op deze website te verbeteren.