Voorbeelden portefeuilleroutekaarten

Op deze pagina staan de resultaten van voorbeelden waarin portefeuilleroutekaarten zijn opgesteld.

Careyn ging als een van de eerste zorgaanbieders aan de slag met de portefeuilleroutekaart en laat zien dat de eerste stappen een goed begin opleveren voor draagvlak in de organisatie en werken aan de energietransitie. De doelstelling om in 2030 50% CO2 te reduceren ligt voor het eigen vastgoed al binnen handbereik.

GGZ Breburg heeft met de CO2-reductietool een eerste CO2-routekaart gemaakt voor hun vastgoed. Voor twee grote locaties is hij uitgewerkt, voor de rest van het vastgoed is de basis gelegd.

Pilots portefeuilleroutekaarten ziekenhuizen

Hieronder staan drie resultaten van een pilot met portefeuilleroutekaarten voor ziekenhuizen. Belangrijk om te weten:

  • De weergegeven portefeuilleroutekaarten zijn van ziekenhuizen die hebben meegedaan aan de pilot voor het opstellen van de routekaart, deze ziekenhuizen doen graag mee aan kennisdeling binnen de sector

  • Het door hen opgeleverde document mag als inspiratie gebruikt worden door andere ziekenhuizen

  • Het is niet toegestaan om de voorbeelden van de portefeuilleroutekaarten commercieel te gebruiken

  • Er is geen garantie dat de informatie in de voorbeelden van de portefeuilleroutekaarten correct, up-to-date en/of volledig is. De informatie en vermelde gegevens zijn dan ook niet uitputtend bedoeld, de inhoud is van informatieve aard en is niet leidend voor een specifieke situatie. Gebruik van inhoud is voor eigen risico en de betreffende ziekenhuizen noch de NVZ of het EVZ kunnen aansprakelijk gehouden worden voor fouten.