Voorbeelden portefeuilleroutekaarten

Op deze pagina staan de resultaten van voorbeelden waarin portefeuilleroutekaarten zijn opgesteld.

Belangrijk om te weten:

  • De weergegeven portefeuille routekaarten zijn van ziekenhuizen die hebben meegedaan aan de pilot voor het opstellen van de routekaart, deze ziekenhuizen doen graag mee aan kennisdeling binnen de sector
  • Het door hen opgeleverde document mag als inspiratie gebruikt worden door andere ziekenhuizen
  • Het is niet toegestaan om de voorbeelden van de portefeuille routekaarten commercieel te gebruiken
  • Er is geen garantie dat de informatie in de voorbeelden van de portefeuille routekaarten correct, up-to-date en/of volledig is. De informatie en vermelde gegevens zijn dan ook niet uitputtend bedoeld, de inhoud is van informatieve aard en is niet leidend voor een specifieke situatie. Gebruik van inhoud is voor eigen risico en de betreffende ziekenhuizen noch de NVZ of het EVZ kunnen aansprakelijk gehouden worden voor fouten.