Omrekening energie naar CO2

De rekentool voor de CO2-emissie geeft snel inzicht in de directe en indirecte CO2-emissies die vrijkomen bij geselecteerde energiedragers (aardgas, elektriciteit, warmte, koude, biomassa en stookolie). De rekentool is ontwikkeld als aanvulling op de Handleiding Portefeuilleroutekaart Cure, maar kan ook daarbuiten worden gebruikt. Aan de tool kunnen geen rechten worden ontleend.

Versie februari 2020.