cure portefeuilleroutekaart

Hier vindt u de handleiding voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart voor de cure.

Deze handleiding bestaat uit twee delen: een invulformat en een toelichting op dit invulformat. Beide documenten dienen gezamenlijk gebruikt te worden. Het invulformat is niet bindend, maar biedt wel een duidelijke blauwdruk van de elementen die in een portefeuilleroutekaart beschreven dienen te worden. De toelichting beschrijft de aanleiding voor de routekaarten, de vormvereisten voor een portefeuilleroutekaart en bevat een grote hoeveelheid ondersteunende documentatie. Daarnaast bieden we de CO2-rekentool aan, om het berekenen van CO2-emissies uit verschillende bronnen te vereenvoudigen. Deze houdt ook rekening met de historische en toekomstige (verwachte) ontwikkeling van CO2-emissiefactoren.

Met het volgen van de handleiding kan deze portefeuilleroutekaart voor de cure ook als EED-auditverslag worden gebruikt.

Ingevulde portefeuilleroutekaarten voor de cure kunnen aan het EVZ worden aangeleverd via portefeuilleroutekaart@nvz-ziekenhuizen.nl

Rekentool

Doelstelling

Downloads

Deze handleiding voor het opstellen van de portefeuilleroutekaart cure geeft toelichting bij het invulformat dat ook op deze pagina te downloaden is.

Dit invulformat voor de portefeuilleroutekaart cure kan gebruikt worden om een routekaart voor het vastgoed op te stellen. Gebruik hierbij ook de toelichting voor de routekaart cure.

Deze rekentool kan voor de routekaart cure gebruikt worden om energieverbruik vanuit verschillende bronnen om te rekenen naar één getal voor CO2. De CO2-emissiecoëfficiënten voor elektriciteit zijn aangepast aan de KEV 2020.