FAQ Reductietool

Waar kan ik de CO2-reductietool downloaden?

De CO2-reductietool is te downloaden via https://milieuplatformzorg.nl/kennisbank/mpztool/, zie ook de pagina van de tool.

Vragen over de uitleg bij de CO2-reductietool

Stap 2: Waarom is het belangrijk dat de locatienamen uit de lijst op het tabblad cijfers exact overeenkomen met de namen van de locatietabbladen? Dit is essentieel omdat de locatie anders niet wordt meegenomen in de berekeningen.

Stap 4: Is deze tool een vervanging voor het MJOP? Nee, deze tool is geen vervanging voor het MJOP. De inzichten uit deze tool kunnen wel ondersteunen bij het invullen van het MJOP.

Stap 5: Waar kan ik de opmerkingen waarover in de uitleg van de tool gesproken wordt lezen? De opmerkingen staan in rij 27 van het locatietabblad en zijn leesbaar door de cellen met de rode driehoekjes in de hoek aan te klikken.

Ik heb GJ van het warmtenet op de locatie ingevuld, maar de tool rekent met aardgas (m3), hoe ga ik daar mee om?

In de tool worden alle besparingen berekend in kWh elektriciteit of m3 aardgas(equivalenten). Dit betekent dat uw ingevoerde aantal GJ allereerst automatisch omgerekend wordt in aardgasequivalenten, zodat voor alle maatregelen de reductie berekend wordt in dezelfde eenheid.

(vanaf versie 1.3) Er is een apart invulveld per locatie waarin u de kosten per GJ in kunt vullen als u gebruikt maakt van een warmtenet.

Waarop zijn de aannames in de tool gebaseerd?

De aannames in de tool zijn gebaseerd op de praktijkervaringen van Stimular en TNO en op basis van aangevraagde offertes. De kosten per maatregel zijn gebaseerd op schattingen per vierkante meter vloeroppervlak en/of vaste kosten. De energiebesparing per maatregel wordt berekend als percentage reductie van het totaalverbruik. Alle aannames worden, indien nodig, aangescherpt op basis van feedback en nieuwe praktijkervaringen. Ze kunnen ook door de gebruiker worden aangepast als dat voor hun situatie relevant is.

Welke cijfers worden er gebruikt voor de CO2-emissiefactoren in de tool?

Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de CO2-emissiefactoren zoals gepubliceerd op CO2emissiefactoren.nl. Partijen die deze cijfers onder andere ondersteunen zijn MilieuCentraal, ministerie EZK en CE Delft.

Let op: Per februari 2020 zijn deze cijfers vernieuwd. U kunt zelf de CO2 emissiefactoren in uw tool wijzigen. Doe dit in cel B2 van het tabblad Bron. De factor van elektriciteit wijzigt van 0,649 naar 0,556 kg/kWh. De factor van aardgas verandert van 1,89 naar 1,884 kg/m3. Voor het invullen moet u de beveiliging van het tabblad halen: klik bovenaan op controleren > Beveiliging blad opheffen > [voer 123 in:] > OK.

Kan ik meerdere locaties samenvoegen in de tool?

Wanneer een zorginstelling over veel locaties beschikt is het niet efficiënt om deze allemaal handmatig in te voeren. Wij raden aan meerdere panden of locaties samen te voegen op basis van het bouwjaar en/of regio. Doe dit enkel wanneer het aannemelijk is dat het onderhoud en toepassen van de maatregelen op een vergelijkbare manier verloopt. Door locaties samen te voegen komen de maatregelen die passend zijn bij het bouwjaar duidelijk naar voren en kunnen deze op alle zorginstellingen uit die bouwperiode worden toegepast.

Kan ik regels toevoegen/verwijderen m.b.t. maatregelen?

Uitleg: Het is niet de bedoeling rijen of kolommen in te voegen (of te verwijderen) in de tabbladen. De structuur kan hierdoor verstoord raken, waardoor berekeningen niet meer correct gemaakt worden. Standaard zit zijn de tabbladen daarom beveiligd tegen dergelijke structuurwijzingen. Maak gebruik van de knop ‘Voeg maatregel toe’ op de locatietabbladen om bijvoorbeeld handmatig extra maatregelen toe te voegen. Maak eventueel gebruik van opmerkingen gekoppeld aan cellen om commentaar toe te voegen. Wilt u toch rijen invoegen? Dan moet u eerst de beveiliging van het tabblad halen.

Waarom kan ik diverse maatregelen niet vinden in de tool?

In de tool is gekozen voor veel voorkomende (erkende) maatregelen in de zorg. Maatregelen voor zwembaden of stoomproductie zitten daarom niet standaard in de tool. Tevens overlappen sommige maatregelen, zijn enkele maatregelen vervallen of is het efficiënter deze gelijktijdig in te zetten, vanaf versie 1.2 staat duidelijk aangegeven welke maatregelen samen uitgevoerd kunnen worden.

Waarom staat maatregel GE8 bij zelfstandig moment?

Dit is een natuurlijk moment maatregel en mag ook als zodanig beoordeeld worden. In een eerdere versie van de Erkende Maatregelenlijst was maatregel GE8 nog wél als zelfstandig moment binnen de gezondheidszorgbranche benoemd. Later is deze maatregel naar een natuurlijk moment geschoven. In de tool was dit lastig te veranderen, daarom staat deze nog in het zelfstandig moment rijtje. We streven ernaar deze maatregel in een volgende versie van de tool naar het natuurlijk moment rijtje te schuiven.

Ik ben op zoek naar een voorbeeld van een ingevulde CO2-reductietool, waar kan ik deze vinden?

Zie de voorbeelden op deze pagina.

Hoe wordt nieuwbouw meegenomen in de CO2-reductietool?

Voor alle nieuwbouw wordt met de BENG-eisen gerekend, waarvan de waarden onder het tabblad ‘bron’ terug te vinden zijn. Dit is nog niet energie- of CO2-neutraal en er zijn dan ook wel energiekosten aan verbonden in het model.

Voor alle nieuwbouw tot 2030 wordt gerekend met een totale energievraag van 60 kWh per m2 per jaar (40 voor elektriciteit en 20 voor warmte). De tool gaat ervan uit dat in ieder geval de helft hiervan hernieuwbaar kan worden opgewekt. Er blijft tot 2030 een restant fossiele inkoop over welke CO2 uitstoot veroorzaakt en zichtbaar is in de CO2 footprint.

De tool gaat ervan uit dat nieuwbouw na 2030 wel volledig energieneutraal is. Aan de energievraag verandert niets, maar het aandeel hernieuwbaar wordt hieraan gelijk gesteld. Je neemt alleen de CO2 uitstoot van de nieuwbouwprojecten van voor 2030 mee naar 2050 (vanaf versie 1.2).

Deze waarden/berekeningen zijn ook handmatig aan te passen aan jouw situatie. Lees daarvoor de opmerkingen in het tabblad nieuwbouw. Kom je er niet uit, neem dan contact op met het kenniscentrum voor support.

Hoe vul ik een duurzaam warmtenet in?

Reductie als gevolg van het verduurzamen van een warmtenet waarop je bent aangesloten of wilt aansluiten kun je invullen in de tool. Gebruik daarvoor de maatregel in rij 104: 'Warmtenet: sluit aan op een duurzaam warmtenet'.

Voor deze maatregel zijn geen standaard investeringsbedrag en aardgasreductie ingevuld. Je moet zelf het aardgas(equivalent) gebruik invullen dat overblijft na het inplannen van alle andere besparende maatregelen.

Stappen

 • Typ het resterend aardgasverbruik in cel L104

 • Vul als relevant investeringskosten in.

 • Verwijder als relevant de besparingskosten (u moet hiervoor de beveiliging van het tabblad halen).

 • Plan in op een moment na alle andere aardgasbesparende maatregelen.

 • Check in cel L26 (verwacht verbruik in 2050) of het aantal m3 aardgas(equivalent) inderdaad nul is.

Let op: alle gasbesparende maatregelen die je hierna nog inplant, brengen het gasverbruik naar een negatieve waarde, dit is onjuist. Zorg er daarom voor dat je de verduurzaming van het warmtenet echt als laatste maatregel inplant.

Het bestand wordt erg groot / kan ik meerdere toolbestanden samenvoegen?

MPZ heeft een apart Excelbestand gemaakt dat meerdere toolbestanden samenvat: het Main Dashboard. Dit overkoepelende dashboard is zinvol wanneer u meer dan 50 locaties in de portefeuilleroutekaart wilt opnemen, een duidelijk onderscheid in regio's aan wilt brengen of het bestand te groot vindt. Het Main Dashboard is hier te downloaden.

Ik kan het MTZ certificatiejaar niet wijzigen?

Klopt, dit is een bug in versie 1.3 en staat op de lijst van updates. Om toch het jaar te wijzigen kun je de beveiliging van het tabblad halen. Vergeet niet deze er weer op te zetten na de wijziging.

Hoe kan ik inzicht krijgen in het effect van maatregelen versus de investeringen?

Iedere maatregel laat zien wat de gemiddelde terugverdientijd is. Dit is gebaseerd op de investering gedeeld door besparing per jaar. De besparing volgt uit de beoogde reductie van elektriciteit en/of aardgas per jaar. Hieruit wordt ook de CO2 reductie per jaar berekend. De investeringskosten zijn gebaseerd op het vloeroppervlak en/of vaste kosten. Alle kengetallen zijn handmatig te wijzigen (bijvoorbeeld op basis van offertes).

Hoe haal ik de beveiliging van het tabblad?

Alle tabbladen in de tool zijn standaard beveiligd tegen ongewenste wijzigingen. Dit is gedaan zodat je niet per ongeluk belangrijke elementen verwijdert. Je kunt de beveiliging per tabblad eenvoudig zelf opheffen en herstellen. Dit is zinvol als je kengetallen in de tool wilt wijzigen of andere dingen naar eigen hand wilt zetten.

Stappen beveiliging eraf halen:

 • Klik in het lint bovenaan op 'Controleren'

 • Klik op 'Beveiliging blad opheffen'

 • Voer wachtwoord: '123' in en klik op OK

Stappen beveiliging herstellen:

 • Klik in het lint bovenaan op 'Controleren'

 • Klik op 'Blad beveiligen'

 • Voer wachtwoord: '123' in (wijzig niets in de vinkjes) en klik op OK

 • Herhaal wachtwoord '123' en klik op OK.

Wees ervan bewust dat er veel geautomatiseerde acties in de tool zitten. Vooral structurele wijzigingen (verwijderen van rijen of kolommen) veroorzaken breuken in de functionaliteit. We raden aan de beveiliging altijd actief te houden en direct te herstellen na wijzigingen.

Welke maatregelen kan ik nog toevoegen?

[invulling volgt binnenkort]Welke maatregelen passen bij het bouwjaar?

[invulling volgt binnenkort]