FAQ Reductietool

Waar kan ik de CO2-reductietool downloaden?

De CO2-reductietool is te downloaden via https://milieuplatformzorg.nl/kennisbank/mpztool/, zie ook de pagina van de tool.

Vragen over de uitleg bij de CO2-reductietool

Stap 2: Waarom is het belangrijk dat de locatienamen uit de lijst op het tabblad cijfers exact overeenkomen met de namen van de locatietabbladen? Dit is essentieel omdat de locatie anders niet wordt meegenomen in de berekeningen.

Stap 4: Is deze tool een vervanging voor het MJOP? Nee, deze tool is geen vervanging voor het MJOP. De inzichten uit deze tool kunnen wel ondersteunen bij het invullen van het MJOP.

Stap 5: Waar kan ik de opmerkingen waarover in de uitleg van de tool gesproken wordt lezen? De opmerkingen staan in rij 27 van het locatietabblad en zijn leesbaar door de cellen met de rode driehoekjes in de hoek aan te klikken.

Ik heb GJ van het warmtenet op de locatie ingevuld, maar de tool rekent met aardgas (m3), hoe ga ik daar mee om?

In de tool worden alle besparingen berekend in kWh elektriciteit of m3 aardgas(equivalenten). Dit betekent dat uw ingevoerde aantal GJ allereerst automatisch omgerekend wordt in aardgasequivalenten, zodat alle maatregelen de juiste reductie berekenen.

U dient alleen nog de prijs per GJ juist door te rekenen op de betreffende locatie. U doet dit door de prijs per GJ te delen door 31,6 en in te vullen in cel B17. In een volgende versie van de tool zullen we een apart invulveld maken voor kosten per Gigajoule uit een warmtenet.

Waarop zijn de aannames in de tool gebaseerd?

De aannames in de tool zijn gebaseerd op de praktijkervaringen van Stimular en TNO en op basis van aangevraagde offertes. De kosten per maatregel zijn gebaseerd op schattingen per vierkante meter vloeroppervlak en/of vaste kosten. De energiebesparing per maatregel wordt berekend als percentage reductie van het totaalverbruik. Alle aannames worden, indien nodig, aangescherpt op basis van feedback en nieuwe praktijkervaringen. Ze kunnen ook door de gebruiker worden aangepast als dat voor hun situatie relevant is.

Welke cijfers worden er gebruikt voor de CO2-emissiefactoren in de tool?

Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de CO2-emissiefactoren zoals gepubliceerd op CO2emissiefactoren.nl. Partijen die deze cijfers onder andere ondersteunen zijn MilieuCentraal, ministerie EZK en CE Delft.

Let op: Per februari 2020 zijn deze cijfers vernieuwd. U kunt zelf de CO2 emissiefactoren in uw tool wijzigen. Doe dit in cel B2 van het tabblad Bron. De factor van elektriciteit wijzigt van 0,649 naar 0,556 kg/kWh. De factor van aardgas verandert van 1,89 naar 1,884 kg/m3. Voor het invullen moet u de beveiliging van het tabblad halen: klik bovenaan op controleren > Beveiliging blad opheffen > [voer 123 in:] > OK.

Kan ik meerdere locaties samenvoegen in de tool?

Wanneer een zorginstelling over veel locaties beschikt is het niet efficiënt om deze allemaal handmatig in te voeren. Wij raden aan meerdere panden of locaties samen te voegen op basis van het bouwjaar en/of regio. Doe dit enkel wanneer het aannemelijk is dat het onderhoud en toepassen van de maatregelen op een vergelijkbare manier verloopt. Door locaties samen te voegen komen de maatregelen die passend zijn bij het bouwjaar duidelijk naar voren en kunnen deze op alle zorginstellingen uit die bouwperiode worden toegepast.

Kan ik regels toevoegen/verwijderen m.b.t. maatregelen?

Nee, helaas is het (nog) niet mogelijk de tool zelf verder uit te breiden. Op dit moment zijn er drie lege maatregelrijen per locatie die naar eigen inzicht ingevuld kunnen worden. Hierbij is het belangrijk in ieder geval investeringskosten en reductie elektriciteit en/of aardgas in te vullen. De tool berekent dan zelf de CO2-reductie, besparing en terugverdientijd. Als u regels uit beeld wilt hebben, verberg deze dan in plaats van ze te verwijderen.

Er zijn optioneel zelf maatregelen in te vullen vanaf rij 86 in het locatietabblad (versie 1.2). Vul dan zelf de investeringskosten (cel J86) en beoogde besparing op elektriciteit (cel N86) en/of aardgas (cel L86) in. De reductie kan ingevuld worden als percentage van het totaalverbruik zoals de andere maatregelen of als absolute waarde in kWh of m3 aardgas. De tool berekent zelf de CO2-reductie, besparing en terugverdientijd. Wilt u deze maatregel direct voor alle locaties invullen? Vul dan de optionele maatregel in de bron in (vanaf rij 87) en verwijs hiernaar vanuit de locaties.

Waarom kan ik diverse maatregelen niet vinden in de tool?

In de tool is gekozen voor veel voorkomende (erkende) maatregelen in de zorg. Maatregelen voor zwembaden of stoomproductie zitten daarom niet standaard in de tool. Tevens overlappen sommige maatregelen, zijn enkele maatregelen vervallen of is het efficiënter deze gelijktijdig in te zetten, vanaf versie 1.2 staat duidelijk aangegeven welke maatregelen samen uitgevoerd kunnen worden.

Ik ben op zoek naar een voorbeeld van een ingevulde CO2-reductietool, waar kan ik deze vinden?

Wij verwachten in het voorjaar van 2020 enkele voorbeelden te kunnen publiceren op deze website.

Hoe wordt nieuwbouw meegenomen in de CO2-reductietool?

Voor alle nieuwbouw wordt met de BENG-eisen gerekend, waarvan de waarden onder het tabblad ‘bron’ terug te vinden zijn. Dit is nog niet energie- of CO2-neutraal en er zijn dan ook wel energiekosten aan verbonden in het model.

Voor alle nieuwbouw tot 2030 wordt gerekend met een totale energievraag van 60 kWh per m2 per jaar (40 voor elektriciteit en 20 voor warmte). De tool gaat ervan uit dat in ieder geval de helft hiervan hernieuwbaar kan worden opgewekt. Er blijft tot 2030 een restant fossiele inkoop over welke CO2 uitstoot veroorzaakt en zichtbaar is in de CO2 footprint.

De tool gaat ervan uit dat nieuwbouw na 2030 wel volledig energieneutraal is. Aan de energievraag verandert niets, maar het aandeel hernieuwbaar wordt hieraan gelijk gesteld. Je neemt alleen de CO2 uitstoot van de nieuwbouwprojecten van voor 2030 mee naar 2050 (vanaf versie 1.2).

Deze waarden/berekeningen zijn ook handmatig aan te passen aan jouw situatie. Lees daarvoor de opmerkingen in het tabblad nieuwbouw. Kom je er niet uit, neem dan contact op met het kenniscentrum voor support.

Hoe vul ik verduurzaming van het warmtenet waarop ik ben aangesloten in?

Ook reductie als gevolg van het verduurzamen van een warmtenet waarop je bent aangesloten kun je invullen in de tool. Gebruik daarvoor het resterende m3 aardgas (equivalent) na het inplannen van alle besparende maatregelen. Dit zie je snel in de lichtblauwe cel onder grafiek 4.

  • Typ het resterend aardgasverbruik in cel L86 (gebruik/kopieer geen celverwijzing, dat werkt niet)
  • Verwijder de waarde bij besparing (cel K86).
  • Plan de ‘maatregel’ in op een moment na alle andere gasbesparende maatregelen door een 1 in te vullen onder een bepaald jaar.
  • Check in de lichtblauwe cel onder grafiek 4 of het aantal m3 aardgas(equivalent) inderdaad nul is.

Let op: alle gasbesparende maatregelen die je hierna nog in de planning zet, brengen het gasverbruik naar een negatieve waarde, dit is onjuist. Zorg er daarom voor dat je de verduurzaming van het warmtenet echt als laatste maatregel inplant.

Het bestand wordt erg groot / kan ik meerdere toolbestanden samenvoegen?

Het main dashboard Excelbestand kan meerdere Excelbestanden samenvatten. Dit stelt de gebruiker in staat een aantal Excelbestanden met beperkt aantal locaties naast elkaar te gebruiken. Het main dashboard is hier te downloaden.

Hoe kan ik inzicht krijgen in het effect van maatregelen versus de investeringen?

Iedere maatregel laat zien wat de gemiddelde terugverdientijd is. Dit is gebaseerd op de investering gedeeld door besparing per jaar. De besparing volgt uit de beoogde reductie van elektriciteit en/of aardgas per jaar. Hieruit wordt ook de CO2 reductie per jaar berekend. De investeringskosten zijn gebaseerd op het vloeroppervlak en/of vaste kosten. Alle kengetallen zijn handmatig te wijzigen (bijvoorbeeld op basis van offertes).

Welke maatregelen kan ik nog toevoegen?

[invulling volgt binnenkort]Welke maatregelen passen bij het bouwjaar?

[invulling volgt binnenkort]