Portefeuilleroutekaart

Als vervolgstap op de sectorale routekaarten gaat het maatschappelijk vastgoed aan de slag met het opstellen van portefeuilleroutekaarten. Deze routekaarten stippelen het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van portefeuilleroutekaarten zijn ondersteunende materialen te vinden in de vorm van tools, invulformats en handleidingen. Ook worden voorbeelden beschikbaar gesteld ter informatie en inspiratie om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van de eigen portefeuilleroutekaart.