Nieuws en media

Persbericht lancering expertisecentrum Verduurzaming Zorg

Doc2024 Persbericht EVZ JP 3_10_2019 V4.pdf

Slides presentatie 'Verduurzaming Zorg' - Congres Green Deal Duurzame Zorg 10-10-2019

Doc2026 V2.pdf

Tijdens de themasessie "Van sectorale routekaart cure naar portefeuille-routekaart" waren ca. 30 deelnemers aanwezig. Als aftrap heeft TNO een korte presentatie gegeven over de achtergrond en het tot stand komen van de sectorale en portefeuille-routekaarten. Vervolgens heeft Rijnstate aangegeven hoe het opstellen van een portefeuille-routekaart hun helpt in de toekomstige keuzes m.b.t. het aanpassen, afstoten en nieuw realiseren van vastgoedlocaties. Tijdens de open en constructieve discussie bleek dat een aantal ziekenhuizen reeds bezig is met hun portefeuilleroutekaart. De belangrijkste discussie ging met name over de uitgangspunten betreffende CO2-emissiefactoren, het karakter van de portefeuille-routekaart (verplichten of vrijblijvend), de routekaart in relatie tot de andere verplichtingen zoals de informatieplicht en EED-rapportage en hoe moet worden omgegaan met huur- en verhuurpanden.

Nieuwsbericht RVO over het Kennis- en Innovatieplatform maatschappelijk vastgoed. Lees meer via https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/sectoren-slaan-handen-ineen-om-vastgoed-te-verduurzamen