Bijeenkomsten

Komende bijeenkomsten


21 januari 2020 - Utrecht

Routekaart CO2-reductie care in samenwerking met MPZ, VGN, Actiz en GGZ-nl

Vanwege de grote interesse wordt nogmaals een bijeenkomst voor zorginstellingen georganiseerd. Hierbij geven we praktisch advies over de handleiding en tool van de Routekaart voor CO2 Reductie. We gaan in op de noodzaak van een individuele routekaart en het doel van 50% CO2-emissiereductie in 2030 en nagenoeg 100% in 2050.

Aanmeden kan via https://forms.gle/sHqcYVPbFhJTzMib7

Geweest

10 december 2019 - Nieuwegein

Routekaart CO2-reductie cure in samenwerking met MPZ en NVZ

Op de bijeenkomst geven we praktisch advies over de Routekaart voor CO2 Reductie, specifiek voor cure. We gaan in op de noodzaak van een individuele routekaart en het doel van 50% CO2-emissiereductie in 2030 en nagenoeg 100% in 2050.

Voor het verslag van deze bijeenkomst, klik hier.


25 november 2019 - Zwolle

Routekaart CO2-reductie care in samenwerking met MPZ, VGN, Actiz en GGZ-nl

Op de bijeenkomst geven we praktisch advies over de handleiding en tool van de Routekaart voor CO2 Reductie. We gaan in op de noodzaak van een individuele routekaart en het doel van 50% CO2-emissiereductie in 2030 en nagenoeg 100% in 2050.

Voor het verslag van de routekaartbijeenkomsten care, klik hier.


22 november 2019

Op verzoek van UNICA heeft het expertisecentrum verduurzaming zorg tijdens een Masterclass voor de UNICA-bedrijven een presentatie verzorgd over de sectorale routekaarten en hoe op basis hiervan en de handleidingen gekomen kan worden tot portefeuilleroutekaarten. Naast het proces is ook een discussie gevoerd over de verduurzamingskaarten, de behoefte aan tools die is geconstateerd en technische mogelijkheden.


14 november 2019

Het UMCG werkt aan de routekaarten om de CO2-emissie te reduceren. Hierbij wordt het UMCG ondersteund door BlueTerra. Het expertisecentrum verduurzaming zorg heeft tijdens een door het UMCG/BlueTerra georganiseerde interne workshop aangegeven hoe vanuit de sectorale routekaarten en de handleiding gekomen kan worden tot een portefeuilleroutekaart. Tevens is door TNO een sessie geleid om voor één specifiek gebouw van het UMCG te komen tot een aantal verschillende opties om dit te verduurzamen.


13 november 2019 - Zeist

Routekaart CO2-reductie care in samenwerking met MPZ, VGN, Actiz en GGZ-nl

Op de bijeenkomst geven we praktisch advies over de handleiding en tool van de Routekaart voor CO2 Reductie. We gaan in op de noodzaak van een individuele routekaart en het doel van 50% CO2-emissiereductie in 2030 en nagenoeg 100% in 2050.

Voor het verslag van de routekaartbijeenkomsten care, klik hier.


6 november 2019 - Sterksel

Routekaart CO2-reductie care in samenwerking met MPZ, VGN, Actiz en GGZ-nl

Op de bijeenkomst geven we praktisch advies over de handleiding en tool van de Routekaart voor CO2 Reductie. We gaan in op de noodzaak van een individuele routekaart en het doel van 50% CO2-emissiereductie in 2030 en nagenoeg 100% in 2050.

Voor het verslag van de routekaartbijeenkomsten care, klik hier.


10 oktober 2019 - Zwolle

Congres Duurzame Zorg

In het kader van de Green Deal zorg 2.0; Duurzame zorg voor een gezonde toekomst is dit congres georganiseerd door VWS. Zie voor het programma en verdere informatie https://www.aanmelder.nl/congresduurzamezorg. TNO, Stimular en MPZ waren hierbij aanwezig, spraken in verschillende sessies, en vulden een marktstand gedurende de dag met informatie over het expertisecentrum verduurzaming zorg.