Publicaties

Deze factsheet geeft een aantal kengetallen van de Nederlandse zorgsector, zoals het aantal medewerkers, de omzet en het energiegebruik. Hiermee wordt een goed beeld gegeven van de omvang van de zorgsector in relatie tot het energiegebruik.

Lees hier het artikel van Stefan van Heumen in het SERVICE magazine van september 2020: "CO2-emissiereductie in zorgvastgoed: hoe kan de zorgsector voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord?"

Een beknopte wegwijzer met een uitgelichte case die de route van split incentive naar shared incentive van verduurzaming huurvastgoed zorg beschrijft. Om direct mee aan de slag te gaan.

Achtergrondrapport bij de beknopte wegwijzer split incentive. Deze publicatie onderzoekt de weg ‘van split naar shared incentive’.

Circa 75% van de zorgaanbieders geeft meer uit aan energie dan er vergoed wordt en betaalt de energierekening deels met geld bestemd voor zorg. Dit is voor veel instellingen een extra reden om aan energiebesparing te werken.

Arnhemse zorginstellingen halen in 2 jaar het keurmerk Milieuthermometer Zorg. In het verslag toont elke instelling zijn ambitie en voorbeelden. De aandacht voor duurzaam is fors toegenomen en de basis voor de energietransitie is gelegd. De samenwerking wordt voorgezet.