Veelgestelde vragen

De sectie met veelgestelde vragen wordt periodiek bijgewerkt op basis van de binnenkomende vragen.

Waar kan ik de CO2-reductietool downloaden?

De CO2-reductietool is te downloaden via https://milieuplatformzorg.nl/kennisbank/mpztool/, zie ook de pagina van de tool.

Zijn de doelstellingen voor 2030 en 2050 haalbaar?

Via de CO2-reductietool kan (voor het vastgoed van de langdurige zorg) inzichtelijk gemaakt worden wat effecten van bepaalde maatregelpakken zijn. Met de wereld van 2019 zijn de doelstellingen van 2030 technisch en economisch al haalbaar voor het merendeel van de zorgorganisaties. De doelstellingen voor 2050 zijn een grotere uitdaging, maar daar is nog tijd voor.

Het is niet gek dat het lastig is op dit moment de volledige route naar het doel voor 2050 al uit te stippelen. Allereerst worden de quick-wins gepakt, de latere procenten zijn van nature lastiger te behalen. Ook wordt in de CO2-reductietool niet gerekend met technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld efficiëntere zonnepanelen of goedkopere en nieuwe technieken, omdat we deze niet kunnen voorspellen. Ze zullen echter wel effect hebben op de haalbaarheid van het doel. In de sectorale routekaarten wordt ook aangegeven dat het doel voor 2050 haalbaarder wordt als het inkopen van groene energie meegeteld mag worden. Het maken van een routekaart is niet een eenmalige oefening. Deze zal periodiek herhaald moeten worden om op basis van de nieuwste inzichten de plannen bij te stellen.

De komende maanden werken we aan het invullen van de kennisbank van het expertisecentrum met ‘factsheets’ waarin relevante maatregelen worden gekoppeld aan praktische ervaringen. Deze zullen ook helpen met het geven van inzicht in de impact van maatregelen.

Tot slot, de vraag had eigenlijk moeten zijn; zijn de CO2-doelen nodig? Het antwoord hierop is in 2015 met het klimaatakkoord van 198 landen al gegeven. Momenteel kijken we vooruit naar de meest efficiënte en effectieve uitvoering voor de zorg.

Kunnen jullie meer informatie geven over jullie bijdrage?

In de komende maanden zullen we via de kennisbank ‘factsheets’ gaan bekendmaken die relevante technieken en maatregelen koppelen aan praktische informatie over de toepassing hiervan, zoveel mogelijk gerelateerd aan daadwerkelijke cases. Hierbij komen best practices naar voren, maar ook bekende en bewezen aanpassingen die nog niet overal worden toegepast.

We gaan in de komende periode verschillende bijeenkomsten organiseren met stakeholders om hulpmiddelen aan te reiken om met de routekaarten te beginnen.

Hoe kan ik als gemeente helpen om de zorgsector te verduurzamen?

Gemeentes kunnen goed bijdragen door een lokale Green Deal groep te faciliteren waarbij Milieuthermometer niveau brons behaald wordt. De Milieuthermometer Zorg biedt de zorginstellingen niet alleen handvatten voor het thema energietransitie, maar zorgt ervoor dat duurzaamheid breed in de bedrijfsvoering geborgd wordt. Zo wordt ook gekeken naar afval, mobiliteit, voeding, inkoop en andere facilitaire processen, in totaal 17 thema's. Op dit moment wordt deze lokale Green Deal aangeboden door zo'n 12 gemeentes of omgevingsdiensten en is in een enkel geval al een tweede lokale groep bezig. De uitgestoken hand van de gemeente maakt voor veel zorginstellingen de drempel precies laag genoeg om een start met duurzaamheid te 'durven' maken.

Hoe kan ik als adviseur helpen om de zorgsector te verduurzamen?

Het expertisecentrum faciliteert en stimuleert het werken aan de routekaarten, onder anderen door informatie en tools beschikbaar te maken. Het expertisecentrum geeft geen 1-op-1 advies of begeleiding in het opstellen en uitvoeren van de routekaart. Daarvoor kunnen zorginstellingen terecht bij adviesbureaus.

Tools en publicaties zijn beschikbaar via de website van het expertisecentrum en daardoor ook bruikbaar voor adviesbureaus. We zullen in de komende periode een bijeenkomst voor adviesbureaus organiseren waarbij we informatie over het expertisecentrum en de tools en publicaties verstrekken.

Wat is de KEV 2019?

De Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV 2019) heeft in de Klimaatwet een expliciete rol gekregen om de voortgang van het klimaatbeleid adequaat te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen van de volle breedte van het gevoerde energie- en klimaatbeleid en de verwachte effecten daarvan op de middellange termijn. De KEV 2019 is gebaseerd op het vastgestelde of voorgenomen beleid zoals dat op 1 mei 2019 bekend was. Naast dat de KEV 2019 een aantal internationale ontwikkelingen aangeeft bevat de KEV 2019 ook tal van tabellen met prognoses voor de ontwikkeling van tarieven/prijzen, energiegebruiken, emissie en emissiefactoren, etc. op nationaal en sectoraal niveau. De Klimaat- en Energieverkenning 2019 is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), ECN part of TNO, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zie voor de KEV 2019:

https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-energieverkenning-2019